CZ GL 805

Jednoranný granátomet CZ – GL 805 ráže 40x46 mm NATO.

Doplňková zbraň pro CZ – 805 model A, řešená jako samostatný funkční celek s možností snadné integrace pod předpažbí CZ – 805 model A bez jakýchkoli dodatečných úprav zbraně, nebo snímání podpažbí a dále s možností použití granátometu i jako zcela samostatné zbraně.

 

1. Specifikace systému
A. - nosný rám granátometu uzpůsobený pro montáž pod předpažbí CZ – 805 model A
nejlépe s využitím rozhranní MIL-STD 1913, nebo za pomoci jiného výměnného modulu
tak, aby byla zachována otevřená architektura přípojného rozhranní s možností
bezproblémové montáže granátometu CZ – GL 805 i pro zbraně M4 MWS a M416.

Vlastní montáž i demontáž CZ – GL 805 k hostující zbrani musí být proveditelná bez
jakéhokoliv nářadí.
- axiální, nebo radiální odemykání hlavně s minimální požadovanou roztečí mezi zadním
koncem hlavně a čelem bloku bicího ústrojí v odemčené poloze 135 mm. Požadována
možnost nabíjení všech druhů granátů 40x46 mm NATO oficiálně zavedených do konce
prvního čtvrtletí roku 2006, včetně XM 1060 Thermobaric, M 1001 Canister a
40x46 mm Rubber.
- požadovaná délka hlavně 250 – 305 mm
- odpružený boční vytahovač
- kohoutový bicí mechanizmus s nezávislou blokací odpálení až do úplného uzamčení
hlavně
- oboustranná pojistka s polohami : zajištěno, odjištěno
- přípojné rozhranní pro ramenní opěru shodné konstrukce jako u CZ – 805 model A,
pro možnost použití CZ – GL 805 jako zcela samostatné zbraně. Snadná montáž i
demontáž ramenní opěry za použití stejného univerzálního nástroje/ klíče určeného pro
přestavbu modulárních částí CZ – 805 model A pro změnu munice.
- uchycení pro 3 bodový nosný řemen s ohledem na vyvážení samostatného granátometu
B. - dvojčinný spoušťový mechanizmus řešený jako samostatný kompaktní blok
- požadovaný odpor na spoušťi 25-35 N
- ergonomická pistolová rukojeť řešená tak, aby byla umožněna bezproblémová výměna
zásobníku hostující zbraně, při současném intuitivním ovládání celého kompletu
automatická puška – granátomet

2. Specifikace ramenní opěry
- shodná konstrukce jako u CZ – XX model A, viz. bod III.
- vzdálenost od botky ramenní opěry ke spoušti granátometu 300-350 mm
- materiál antireflexní rázuvzdorný plast s minimem kovových částí

3. Mířidla
- primární elektronická mířidla den/noc pro nepřímou střelbu 100-400 m, požadováno
umístění mimo CZ – GL 805 na hostující zbraň s využitím rozhranní MIL-STD 1913,
pro případ použití CZ – GL 805 jako samostatné zbraně alternativně na nosný rám
granátometu. Typ Galileo Avionica Scorpio, nebo Meprolight GLS-203, popř. obdobné.
- náhradní rámečková sklopná mechanická mířidla, pro případ vyřazení primárních
miřidel, pro přímou i nepřímou střelbu na 50-350 m, odstupňovaná po 50 m. Umístění
přímo na CZ – GL 805 tak, aby je bylo možné využít jak při integraci granátometu
k hostující zbrani, tak pro případ použití CZ – GL 805 jako samostatné zbraně.4. Požadavky na užitné vlastnosti zbraně
- životnost granátometu min. 1 000 ran.
- výskyt poruch 0,2%, za ztížených podmínek 0,4 %.
- pravděpodobnost zásahu s 4 m rádiusem dopadu granátu od středu cíle při integraci
granátometu k hostující zbrani i pro případ použití CZ – GL 805 jako samostatné
zbraně 80% pro 100- 200m, 70% pro 200-300m, 60% pro 300-400 m.
- zpětný ráz na střelce max. 7-8 J
- 100% zaměnitelnost všech dílů
- připojení k CZ – 805 model. A, M4 MWS a M416 do 5 min. bez použití
jakéhokoliv nářadí a bez jakýchkoliv dodatečných úprav zbraně / snímání podpažbí.
Přestavba na zcela samostatnou zbraň do 5 min. při použití 1 univerzálního nástroje /
klíče.
- snadné intuitivní ovládání celého kompletu automatická puška – granátomet, bez
jakýchkoliv omezení pro střelbu z automatické pušky i granátometu v celém rozsahu
jejích požadovaných efektivních dostřelů.